top of page

דירה בתל אביב 2CV.

 

דירה בקו ראשון אל פארק הירקון.

כדי לייצר תחושה של קיר מסך ארוך ופתיחות אל הפארק, תוכננו ויטרינות עד התקרה - אל המרפסת.

בתוך הדירה ממשיכות מחיצות זכוכית פנימיות במישור הויטרינה הפונה למרפסת, ומאחוריהן חללים פנימיים לדירה, ומתקבל מראה של ויטרינה רציפה לכל אורך הדירה.

תכנון: אדריכל רז מלמד.

אדריכל הבנין: מעוז פרייס.

הדמיות: עודד כהן OCO.

bottom of page