top of page

בית פרטי חד קומתי בכפר שמריהו. GLE.

בית שהשלד שלו הוא העיצוב שלו, והבריכה שלו היא לשחיינים.

תכנון: אדריכל רז מלמד.

אחראית במשרד: ענת פנחס.

הדמיות: THE CRAFT.

יתר הקרדיטים והיועצים יפורסמו בקרוב.

0
0
press to zoom
1
1
press to zoom
2
2
press to zoom
3
3
press to zoom
4
4
press to zoom
5
5
press to zoom
6
6
press to zoom
7
7
press to zoom
8
8
press to zoom
bottom of page