top of page

E400. פסנתרן על הגג

דירת פנטהאוז בתל אביב, עם בריכה על הגג שמעליה.

הלקוח פסנתרן, ומייד עולה בראש משחק בין שני צבעים / חומרים על רקע השיר ebony and ivory.

הדירה בקו ראשון לאורך הירקון, עם נוף נפלא לפארק ולנחל.  שוב מייד עולה בראש משחק בין שתי גדות, והשתקפות מול מיים.

נפל הפור. דירה עם משחקים בין שני חומרים, האחד אטום, השני עם השתקפות, שמתחיל במדרגות העליה לגג וממשיך בשאר הדירה.

תכנון דירת הגג: אדריכל רז מלמד.

אחראית: בתאל חן.

מנהל פרוייקט: אמיר מלכין.

אדריכל הבנין: מעוז פרייס.

מהנדס שלד: גוטמן יעקב.

הדמיות: עודד כהן OCO.

bottom of page