בית פרטי בתל אביב X3

תכנון: אדריכל רז מלמד

ניהול פרוייקט: אייל שריג. מנהלת אחראית: לילי טפר
 OCO הדמיות: עודד כהן

Show More

© Designed by Danna Barak for Studio 6b