top of page

בית פרטי במושב בשרון. A7.

וילה חד קומתית עם קומת מרתף.

קוביית בטון הרוכבת על 3 קוביות לבנות יוצרת ציר תנועה בניצב אליהן, ומקשרת בין חללי הבית.

תכנון: אדריכל רז מלמד.

אחראית במשרד: ענת פנחס.

מהנדסת שלד: אורלי אראמא.

מנהל פרוייקט: אמיר ארליך.

הדמיות: סטודיו THE CRAFT.

bottom of page