בית דירות בהוד השרון F10
תכנון: אדריכל רז מלמד בשיתוף עם אדריכל יואב השמשוני

יזם: ג.ב.י. אחוזת הוד השרון בע"מ

The Craft :הדמיות

Show More

© Designed by Danna Barak for Studio 6b